Boeken van Zuster Margaretha Adriana Alt    ( Den Haag 22 augustus 1883 – 22 maart 1962)

Ons gebedsleven. Gedenkboekje

1940 “De Pinksterzending, Lawang”  12 pag.

In het volle licht. Dagboekje voor het huisgezin. Morgen- en Avondtekst

1e druk 1940 “Stichting Gouden Schoven, Lawang”  384 pag.

2e druk 1949 “Stichting Gouden Schoven, Soerabaja”

3e vernieuwde druk 1960  “Stichting Gouden Schoven, Manokwari”

4e herziene druk 1963 “Vereniging De Pinksterzending, Velp”

5e druk 196.. “Vereniging De Pinksterzending, Velp”

6e druk 1967 “Vereniging De Pinksterzending, Velp”

7e druk 1970 “Vereniging De Pinksterzending, Velp”

8e druk 1975 “Stichting Gouden Schoven, Velp” 384 pag.

9e druk 1979 “Stichting Gouden Schoven, Velp” 384 pag.

In het volle licht. Dagboek voor het huisgezin. Morgen- en Avondtekst voor iedere dag

10e druk 1989, ISBN 9064420378 “Stichting Gouden Schoven, Velp” 384 pag.

11e druk 1994, ISBN 9064420378 “Gazon Uitgeverij, Den Haag” 384 pag.

11e druk licht blauw 11e druk rood

Van hart tot hart

1947 (stencil, herdruk van 1934)

Bergopwaarts Vijf Christelijke Indische novellen in één band

ca.1948 “Philadelphia, Djakarta”  159 pag.

– complete tekst beschikbaar door op het boek te klikken –

Ons kampleven gedurende de Japansche en Republikeinsche bezetting van het voormalige Ned. Indië

ca.1948 “De Pinksterzending, Soerabaja” 42 pag. Overdruk uit Gouden Schoven

herdrukt in Herinneringen uit mijn leven (1971)

Overvloeiend leven

1948 “De Pinksterzending, Soerabaja”  44 pag.

herdrukt in Christus in ons (1964)

Mag de vrouw spreken in de Gemeente?

1948 “De Pinksterzending, Soerabaja” (stencil)

Wat geschiedt er met ongeboren kinderen?

1948 (stencil)

Handleiding en wegwijzer voor Evangelisten

1e druk (z.j. tussen 1948 en1951) “De Pinksterzending in Indonesië”

Praktische raadgevingen voor Evangelisten

2e druk (z.j. tussen 1951 en 1961) “Gouden Schoven, Manokwari” 32 pag.

herdrukt in Bijbelstudie voor zelfonderricht (1968)

Het Innerlijk Licht. Gedachten en meditaties

1e druk 1949 “Assemblies of God in Indonesië, Soerabaja”  78 pag.

2e herziene druk 19…

herdrukt in Christus in ons (1964)

Bijbel-Studie voor zelf-onderricht

1e druk 1951 “De Pinksterzending in Indonesië, Surabaja” 544 + 12 pag.

Bijbelstudie voor zelfonderricht. Een doelmatige gids tot gedegen bijbelkennis

2e verbeterde herdruk 1968 “Vereniging de Pinksterzending, Velp”  724 pag.

3e druk 1976 “Stichting Gouden Schoven, Velp”  724 pag.

De Openbaring van Johannes

1962, 63 pag. Overdruk uit Gouden Schoven

herdrukt in Bijbelstudie voor zelfonderricht (1968)

Herinneringen uit mijn leven

1e druk 1963 “S.N.”  115 pag.

2e druk 1971 “Vereniging De Pinksterzending, Velp”  180 pag.

Christus in ons. Twee werken in één band : Overvloeiend leven en Het innerlijk licht (Gedachten en meditaties)

1964 “Stichting Gouden Schoven, Velp”  135 pag.