Muziekbundels:

 

Glorie-Klokken : Pinkster-Zangbundel  200 liederen en 30 koren met cijfernoten

1923 “Magelangsche Drukkerij”  235 pag. (anoniem uitgebracht)

 

Glorieklokken: Christelijk zangboek ten dienste van samenkomsten en huisgezin in ‘t bijzonder voor Nederlandsch-Indië :

                            200 liederen en 30 koren met cijferconnotatie

1e druk 1930 “De Pinksterzending, Waroe”

Glorieklokken: Christelijk zangboek ten dienste van samenkomsten en huisgezin in ‘t bijzonder voor Nederlandsch-Indië :

                            400 liederen en 30 koren

2e druk 1932-1936 “De Pinkstergemeente in Ned.-Indië, Lawang” (6 delen met notenbalk)

Glorieklokken 1 2e druk 1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glorieklokken: Liederen voor solo- en samenzang

3e herziene en verbeterde druk 1954-1959 “Kracht van Omhoog, Gorinchem” (10 delen, 542 liederen met notenbalk)

4e gewijzigde druk 1962 “Kracht van Omhoog, Gorinchem”  (10 delen of 1 band, 548 liederen met notenbalk)

5e druk 1965 “Kracht van Omhoog, Gorinchem” (combibundel, 548 liederen, ISBN 9062615392)

6e ongewijzigde herdruk 1971 “Kracht van Omhoog, Gorinchem” (1 band, 548 liederen)

 

Glorieklokkenmet liederen uit de eerste vijf afleveringen (tekstboekjes)

1957-1959 (10 delen of 2 banden)

 

Koren ten dienste van zondagschool & samenkomsten“De Pinksterzending, Assemblies of God, Soerabaia” 34pp. met 60 koren

 

Gloriekoren 113(Zangkoorliederenkoren op cijferaccoorden, in Practische Raadgevingen)

 

Zangkoorliederen (gestencild 1-110 ingebonden 4 stemmig, cijfernoten)

 

Glorieklokken

 

Eerste druk, Magelansche Drukkerij Waroe, 1930

Glorie-klokkenPinkster-Zangbundel

200 liederen en 30 koortjes, muziek door cijferconnotatie. Met index.

Voorloper van het grote zangboek nog in wording.

Uitgave zonder titelblad, pp. 3-214 bevat liederen ongenummerd, pp. 215-223 bevat 30 koren, pp. 224-236 bevat inhoud der liederen naar 1e regel en naar strekking.

 

Tweede druk, Lawang, 1932-1936

Glorieklokken. Christelijk zangboek ten dienste van samenkomsten en huisgezin

400 liederen en 30 koren, 2e druk, met notenbalk

Waarschijnlijk wegens tekort aan financiën duurt het enige jaren voordal de serie compleet is. Uiteindelijk komen er 305 liederen in 6 delen uit.

Aflevering 1, nrs. 1-44, pp. 1-80 en Aflevering 2, nrs. 45-93, pp. 81-160 komen in 1932 uit bij A.C. Nix & Co, Bandoeng

Aflevering 3, nrs. 94-140, pp. 161-240 en Aflevering 4, nrs. 141-192, pp. 241-320 komen in 1933 uit.

Aflevering 5, nrs. 193-244, pp. 321-404 komt uit in april 1935.

Aflevering 6 komt uit in maart 1938, met geschreven ipv gedrukte noten. De toevoeging subtitel en vermelding PG N-I, ontbreekt, bevat nrs. 1-61, pp. 1-80. Bij eerste nummer vermelding ‘Lof- en geloofsliederen’. Inlegvel: per vergissing is men weer met 1 begonnen, de gebruiker wordt verzocht zelf de liederen te hernummeren, nr. 1 wordt 245 en nr. 61 wordt 305. Ondanks dat het aantal van 400 liederen niet wordt gehaald, blijft dit aantal op het titelblad vermeld staan.

De liederen voor nog twee afleveringen liggen bij de drukker. Er worden nog 4 afleveringen in het vooruitzicht gesteld, maar er verschijnen in totaal maar 6 afleveringen.

Alle acht afleveringen komen later in 1 band uit bij drukker in Holland.

 

Derde druk, 1954-1959

Glorieklokken. Liederen voor solo en samenzang bijeengebracht door Zr. M.A. Alt

3e druk in 10 delen met notenbalk. ‘Het auteursrecht wordt voorbehouden door M.A. Alt en H. v.d. Brink’

Manokwari N-G, Augustus 1954, met notenbalk + Gorinchem: Kracht van Omhoog,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Deel 1 nrs. 1-69, 76 pag. (een 4e druk verscheen in 1957 en een 5e druk in 1958)

Deel 2 nrs. 70-134, 76 pag.

Deel 3 nrs. 135-191, 76 pag.

Deel 4 nrs. 192-243, 72 pag.

Deel 5 nrs. 244-296, 72 pag.

Deel 6 nrs.

Deel 7 nrs. 347-390, 72 pag.

Deel 8 nrs.

Deel 9 nrs.

Deel 10 nrs.

Er zijn meer thema’s en anders gegroepeerd. Per bundel grote variatie in thema’s, aantal thema’s komen in elke bundel terug (o.a. Kerstmis, Pasen, Doop, Jeugdzangen en Gebedskoren)

 

Vierde druk, Kracht van Omhoog, Gorinchem, 1962

Voorwoord M.A. Alt, 15 maart 1962

Eerste volledige bundel Glorieklokken, 10 afleveringen in één band.

548 nummers in één bundel. Blauwe omslag.

Muziek is van eenvoudige gitaarbegeleiding voorzien.

Enige nieuwe liederen zijn toegevoegd:

Lied 45 Welk een vriend is onze Jezus is vervangen door Opwekkingslied auteur Adr. Kousemaker

Lied 50 Ga mij niet voorbij, o Heiland is vervangen door U zij de glorie

Lied 69a Zie op het Lam van God is toegevoegd, tekst M.A. Alt, muziek James M. Black

Lied 134a Dit is het…. is toegevoegd, tekst J.E. v.d. brink, muziek Phyllis C. Spiers

Lied 191a Jezus bidt voor mij is toegevoegd, orig. Harvest Hymns tekst M.A. Alt

Lied 218a Wij trekken hemelwaarts is toegevoegd, tekst br. en zr. Felder-Visser

Lied 243a Immer dichter aan uw zij is toegevoegd, tekst J.E. v.d. Brink

Lied 296a Dierb’re Heer, vat mijn hand is toegevoegd, tekst M.A. Alt, muziek Th. Dorsey

Lied 385 Als Jezus met mij gaat is vervangen door Wondervolle genade van Jezus tekst M.A. Alt

Lied 388 Bede is vervangen door Het gebed orig. Lillenas Songs tekst M.A. Alt

Lied 390a Heft op uw ogen is toegevoegd, orig. Tabernacle Revivalist tekst M.A. Alt

Lied 431a De laatste bazuin is toegevoegd, orig Gospel Songs tekst M.A. Alt

 

Vijfde druk, Kracht van Omhoog, Gorinchem, 1971

Ongewijzigde herdruk oktober 1971, alleen bandomslag en titelpagina gewijzigd.

Nrs. 1-548 met inhoud naar eerste regel van liederen en van koor. Groene omslag.

In 1957 verschijnt een tekstboekje Glorieklokken met liederen uit de eerste vijf afleveringen.

In januari 1959 zijn afleveringen 1 t/m 8 verschenen, gedurende 1959 verschijnen afleveringen 9 en 10.

De 10 delen zijn dan ook in twee banden te koop.  

In 1962 verschijnt een herdruk van het tekstboekje Glorieklokken.