Uitgaven van De Pinksterzending, Lawang:

Serie boekjes over De Heiligmaking

1. Geeft den Heiligen Geest plaats (35 pag.)

2. Pinkstervuur (1938, Jonathan Paul, 27 pag.)

3. Hoe kan ik heilig leven (1939, Jonathan Paul, 35 pag.)

4. InJezus’ handen. Een ernstig woord tot genezing zoekenden

(1940, Jonathan Paul, 88 pag. orig.In Jesu Händen, 1903uit ’t Duitsch vertaald door M.A. Alt)

2e druk 1951?

Uitgaven van De Pinksterzending, Soerabaja:

Nieuwe Serie boekjes over De Heiligmaking

1. Het geheim van overwinning over de zonde (1948, Georg Steinberger, 36 pag.uit ’t Duitsch vertaald door M.A. Alt)

2e druk “Vereniging De Pinksterzending, Velp”40 pag.

2. De doop met den Heiligen Geest (1948, Reuben Archer Torrey, 33 pag.)

Voor U (1948? Tractaat)

Wat is bekering?  (1951? Tractaat)

Uitgaven van Vereniging De Pinksterzending, Velp:

Een Driearmige Kandelaar (1966, Reuben Archer Torrey, De doop met de Heilige Geest ; M.A. Alt, Ware Geestesvrijheid ; Albert Benjamin Simpson, Genezing door de inwoning van Christus)

2e druk 19…

Is er iets mis met Genesis? (1970, A. Snijders e.a., 52 pag. oorspronkelijk verschenen in het maandblad Gouden Schoven)

2e druk 19…

Weest ook gij bereid  (wandplaat)

Houdt moed  (briefkaart) 1967

  

Gouden Schoven Post (3-maandelijkse catalogus)

Diverse uitgaven:

Verkondigt de Pinkstergemeente het gansche evangelie en wat gelooft en leert de Pinkstergemeente

(1e druk 1933, Th. Djie, Pinkstergemeenten in Ned. Indië, Kediri, 44 pag. Met goedkeuring van zr. Alt heeft Djie de artikelen met deze titel uit Gouden Schooven en de Pinksterevangeliecourant in dit boekje samengevat.)

Muziekbundels:

Glorie-Klokken : Pinkster-Zangbundel  200 liederen en 30 koren met cijfernoten

1923 “Magelangsche Drukkerij”  235 pag. (anoniem uitgebracht)

Glorieklokken: Christelijk zangboek ten dienste van samenkomsten en huisgezin in ‘t bijzonder voor Nederlandsch-Indië :

200 liederen en 30 koren met cijferconnotatie

1e druk 1930 “De Pinksterzending, Waroe”

Glorieklokken: Christelijk zangboek ten dienste van samenkomsten en huisgezin in ‘t bijzonder voor Nederlandsch-Indië :

400 liederen en 30 koren

2e druk 1932-1936 “De Pinkstergemeente in Ned.-Indië, Lawang” (6 delen met notenbalk)

Glorieklokken: Liederen voor solo- en samenzang

3e herziene en verbeterde druk 1954-1959 “Kracht van Omhoog, Gorinchem” (10 delen, 542 liederen met notenbalk)

4e gewijzigde druk 1962 “Kracht van Omhoog, Gorinchem”  (10 delen of 1 band, 548 liederen met notenbalk)

5e druk 1965 “Kracht van Omhoog, Gorinchem” (combibundel, 548 liederen, ISBN 9062615392)

6e ongewijzigde herdruk 1971 “Kracht van Omhoog, Gorinchem” (1 band, 548 liederen)

Glorieklokkenmet liederen uit de eerste vijf afleveringen (tekstboekjes)

1957-1959 (10 delen of 2 banden)

Koren ten dienste van zondagschool & samenkomsten“De Pinksterzending, Assemblies of God, Soerabaia” 34pp. met 60 koren

Gloriekoren 113(Zangkoorliederenkoren op cijferaccoorden, in Practische Raadgevingen)

Zangkoorliederen (gestencild 1-110 ingebonden 4 stemmig, cijfernoten)

Bladen:

Pinksterkracht  1927-1928 (2 jaargangen)

Gouden Scho(o)ven  1929 – 1962 (31 jaargangen) 1963 / 1975

De Pinkster(evangelie)courant  1929 –  ?

Maandblad Gandum Mas  1938 –  ?  (minstens 13 jaargangen, o.r.v. Br. S. Stefanus, Soerabaja)